Finsk Språktjänst Länkar

Länkar

Sveriges Facköversättarförenig ˆ www.sfoe.se

Sverige-Finska Språknämnden - www.sverigefinska.spraknamnden.se

Föreningen Auktoriserade Translatorer ˆ www.eurofat.se